Ważne: Korzystając z naszego serwisu akceptujesz używanie ciasteczek. Ok  Czytaj więcej.

Regulamin Mazury MTB 2017

 

Cykl wyścigów Mazury MTB  jest imprezą niekomercyjną, organizowaną przez Stowarzyszenie „Luz Grupa”.

 

1. Cele.


Wyścig realizuje następujące cele:

·         Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze

·         Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą

·         Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych

·         Wyłonienie najlepszych zawodników w kolarskim wyścigu w formule XCM , XCE i XCO.

·         Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych

·         Rozwijanie przyjaźni między narodami na poziomie międzyludzkim.

·         Upowszechnianie sportu w życiu codziennym, ze szczególnym naciskiem na kolarstwo

·         Promowanie marki Sport Zmienia Mrągowo

·         Propagowanie hasła:   ROWEROWE MAZURY !!!

 

2. Organizator.


Stowarzyszenie „Luz Grupa”

11-700 Mrągowo, ul. Moniuszki 6A,

Regon: 361399353

NIP: 742 225 01 48

KRS: 0000554135

Numer konta:  Bank Pekao,   52 1240 1617 1111 0010 6317 0408

 

Kontakt:

Organizator: Arkadiusz Cała: 606 465 364

Biuro Zawodów: Lucynka Gorczak-Cała: 606 240 010

Dział Marketingu: 606 465 364

Koordynator ds. Operacyjnych Andrzej Skalski: 500 075 600

 

Poczta:

Organizator: luzgrupa@op.pl,

Rejestracja Zawodników: rejestracja@mazurymtb.pl

Biuro Zawodów: biuro@mazurymtb.pl,

Dział Marketingu: marketing@mazurymtb.pl

Koodynator ds. Operacyjnych: andrzej@mazurymtb.pl

 

3. Kalendarz Wyścigów.

08 kwietnia - Giżycko - Bitwa o Twierdzę Boyen
29 kwietnia - Mrągowo - Eliminator XC
30 kwietnia - Mrągowo - Bike Park Poręby XC
20 maja - Węgorzewo - Bike Tour Węgorzewo
25 czerwca - Mikołajki - W krainie Króla Sielaw
01 lipca - Mrągowo - Śladami Billego Kidda
19 sierpnia - Węgorzewo - Wyzwanie Mamerta
03 września - Gałkowo - Wyścig szlakiem Starowierców
10 września - Krutyń - Na tropach Smętka
01 października - Mrągowo - Wyścig o Niedźwiedzią Łapę
 

 

4. Warunki uczestnictwa.

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem Wyścigu  będzie osoba spełniająca następujące warunki:

·         Zgłosi swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

·         Opłaci startowe w wysokości zgodnej z regulaminem.


Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:

·         startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

·         zapoznał się i akceptuje regulamin Mazury MTB ,

·         wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora

·         wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu,

·         jest zdolny do udziału w Wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność,

·         podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 
Uczestnik jest zobowiązany do:

·         przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)

·         zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

·         realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i służb porządkowych Organizatora

·         jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze

·         kulturalnego zachowywania się,

·         samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie i mechanicznie.

·         Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Opiekunem może być rodzic lub inna osoba upoważniona przez rodziców.

·         Zawodnik ma obowiązek jechać z dwoma numerami startowymi (jednym z przodu na kierownicy i z drugim przymocowanym do tylnej części roweru ). Numery muszą być dobrze widoczne. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. Numery startowe nie mogą być modyfikowane.

 

5. Biuro zawodów.


Biuro zawodów będzie czynne w dniu wyścigu  od godziny 8.30 w miasteczku wyścigowym.  Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując dokument tożsamości w Biurze Wyścigu w godzinach od 08.30 do 10.30.

 

6. Opłaty startowe.

 

·         60 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Maraton i Półmaraton płatny gotówką w Biurze Zawodów

·         50 złotych -  ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Maraton i Półmaraton (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl)

·         50 złotych – koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie "Hobby", rejestracja on-line na www.mazurymtb.pl i w biurze zawodów

·         0 złotych ( zero złotych ) !!! – normalny koszt uczestnictwa w zawodach Mazury MTB Mini Race ( wyścig dziecięcy )

 

Pakiet Mazury MTB Max – 400 złotych 

 

Pakiet Mazury MTB Max umożliwiający:

 

·         Start we wszystkich 10 wyścigach,

·         Spersonalizowany, indywidualny numer startowy,

·         Możliwość startu z drugiej, nie premiowanej lini startowej ( decyduje kolejność ustawienia się w sektorze przed startem ),

 

Pakiet Mazury MTB Max PREMIUM – 500 złotych 

 

Specjalny Pakiet Mazury MTB Max PREMIUM umożliwiający:

 

·         Start we wszystkich 10 wyścigach,

·         Spersonalizowany, indywidualny numer startowy,

·         Specjalna, wydzielona strefa parkingowa z oddzielnym, wydzielonym Bufetem PREMIUM  

( owoce, woda, izo High5, carbo High5 )

·         Możliwość startu z pierwszej, nie premiowanej lini startowej ( decyduje kolejność ustawienia się w sektorze przed startem ),

 

Pakiet Mazury MTB Mini Race – 180 złotych 

 

Pakiet Mazury MTB Mini Race umożliwiający:

 

·         Start we wszystkich 10 wyścigach,

·         Spersonalizowany, indywidualny numer startowy,

·         Możliwość startu z pierwszej, nie premiowanej lini startowej (decyduje kolejność ustawienia się w sektorze przed startem),

 

(rejestracji należy dokonać przez stronę www.mazurymtb.pl)

 

·         30 złotych - Jednorazowa opłata za pakiet startowy Mazury MTB (numer na kierownicę z chipem i numer na koszulkę z chipem)

·         20 złotych – jednorazowa opłata za pakiet startowy Mazury MTB Mini Race (numer na kierownicę)Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu zgodnie z obowiązującą taryfą. Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Rachunki do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

 Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości honorowych z kraju i zagranicy, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę, a także osoby wskazane przez sponsorów i na prośbę samorządów i instytucji, które goszczą imprezę na swoim terenie i obiektach.

 

7. “Portfel Drużyn” – tańsza opcja startów dla dużych drużyn

 

Drużyny które planują wystawić do wyścigów co najmniej 8 zawodników mogą skorzystać z tzw. „Portfela Drużyny”. „Portfel służy do prostszego i szybszego zgłaszania i opłacania startów zawodników z dużych ekip.

Przedstawiciele drużyn mogą wpłacić dobrowolną kwotę na konto organizatora z dopiskiem “Portfel Drużyny ……….” – tu nazwa drużyny.

Należy pobrać, wypełnić Kwestionariusz Drużyny i odesłać wypełniony na adres rejestracja@mazurymtb.pl

portfel_druzyny.xls

Następne przed każdym wyścigiem wystarczy samo zgłoszenie zawodników. Opłata zostanie automatycznie pobrana z “Portfela Drużyny” , a przedstawiciele ekip zostaną poinformowani mailem jaką kwotę pobrano na poszczególnym etapie i jaki jest stan obecny “portfela” danej drużyny.

Dla drużyn korzystających z “Portfela Dryżyny” przewidziano następujące opłaty startowe:

45 złotych – dystans Maraton i Półmaraton ( XCM ), Pro i Expert ( XCO ), wyścig Eliminator XC

30 złotych – dystans Hobby ( XCM ) i Amator ( XCO )

15 złotych – wyścig Mazury MTB Mini Race

 

Chęć założenia “Portfela Drużyny” proszę zgłaszać mailowo na rejestracja@mazurymtb.pl.

 

8. Program zawodów.

 

Wyścigi przeprowadzone będą według następującego programu ramowego:

 

- godz. 8.30 - 10.30  - zapisy w Biurze Zawodów

- godz. 10.45 – ustawianie zawodników w sektorach startowych dystansu Maraton

- godz. 11.00 – start zawodników dystansu Maraton

- godz. 11.05 - ustawianie zawodników w sektorach startowych dystansu Półmaraton i Hobby

- godz. 11.15 – start zawodników dystansu Półmaraton

- godz. 11.20 – start zawodników dystansu Hobby

- godz. 14.00 – dekoracja zwycięzców dystansu Półmaraton i Hobby

- godz. 15.30 – dekoracja zwycięzców dystansu Maraton

- godz. 17.00 – zakończenie zawodów

 

9. Dystanse.

 

Wyścig w formule Maraton ( XCM )

·         Maraton ( od 65 km do 100 km )

·         Półmaraton ( od 34 km do 50 km )

·         Hobby ( od 18 km do 25 km )

 

Wyścig w formule cross country ( XCO )

·         Race Pro ( 6 okrążeń )

·         Race Expert ( 4 okrążenia )

·         Race Amator ( 2 okrążenia )

 

Mazury MTB Mini Race

  • Mini Race 1 – ok. 300 metrów 
  • Mini Race 2 – ok. 600 metrów
  • Mini Race 3 – ok. 1200 metrów
  • Mini Race 4 – ok. 2100 metrów
  • Mini Race 5 – ok. 3000 metrów

 

10.  Sposób przeprowadzenia.

 

·         Sposób przeprowadzenia (start wspólny, jazda na czas, ) oraz inne informacje o wyścigu będą podawane na stronie internetowej wyścigu i tablicy ogłoszeń biura zawodów.

·         Dla wyścigów ze startu wspólnego organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.

·         Do wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach użyty zostanie elektroniczny system pomiaru czasu

·         Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy, taśmami i znakami ostrzegawczymi.

·         Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

·         Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.

·         Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

·         Na trasie będzie znajdował się bufet dla zawodników.

·         Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy.

·         Na dystansie Maraton może zostać wyznaczony limit czasowy podany przez sędziego głównego przed startem.

·         Zawodnicy dokonują wyboru dystansu w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym przed dokonaniem płatności.

·         Zmiana dystansu po starcie Wyścigu będzie karana dyskwalifikacją.

·         Informacja o godzinie zamkniecia trasy podawana będzie przed każdym z

·         Każda trasa zostanie zamknięta przez pojazd motorowy.

 

11. Zasady Fair-Play.

 

·         Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania

·         Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

 

12. Świadczenia dla zawodników.


W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

·         przejazd oznakowaną trasą

·         rejestracja On-line

·         elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki

·         zabezpieczenie medyczne

·         prawo do korzystania z bufetów na trasie

·         Podobno najlepszy bufet regeneracyjny na mecie w Polsce ;)

·         nagrody za Klasyfikację Generalną

·         nagrody finansowe za wyścig Maraton i Race Pro w Klasyfikacji Open na każdym etapie

 

13. Dodatkowe świadczenia.

 

·         Koszulka Super Mazur – za ukończenie wszystkich 10 etapów Mazury MTB 2017 !!!

 

14. Klasyfikacja Generalna.

 

Klasyfikacja cyklu będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych i w Klasyfikacji Open.

W Klasyfikacjach Generalnych zostaną sklasyfikowani zawodnicy,

którzy ukończą co najmniej 6 ( sześć ) wyścigów.

W Klasyfikacji Generalnej uwzględnia się 6 ( sześć ) najlepszych startów zawodnika.

Punkty zdobyte w Eliminator XC są punktami bonusowymi, które dodane zostaną tym zawodnikom, którzy ukończą 6 wyścigów.

 

Trofea sportowe otrzyma 3 najlepszych zawodników w Open oraz w każdej kategorii wiekowej.

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących zasad:

·         Klasyfikacje generalne są klasyfikacjami punktowymi

·         We wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:


Dystans Maraton: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 600


Dystans Półmaraton: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 400


Dystans Hobby: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 200

 

Za wyścig Bike Park Poręby XC naliczany będzie Bonus w postaci +10% pkt.

Za udział w ubu wyścigach: Eliminator XC i Bike Park Poręby XC - Bonus 30 pkt. do Klasyfikacji Generalnej

 

Za wyścig Eliminator XC można uzyskać dodatkowe punkty liczone w następujący sposób:

 

1m - 100 pkt, 2m - 80 pkt, 3m - 70 pkt, 4m - 65 pkt,
5m - 55 pkt, 6m - 50 pkt, 7m - 45 pkt, 8m - 40 pkt,
9m - 34 pkt, 10m - 32 pkt, 11m - 30 pkt, 12m - 28 pkt,
13m - 26 pkt, 14m - 24 pkt, 15m - 22 pkt, 16m - 20 pkt,
17m - 16 pkt, 18m - 15 pkt, 19m - 14 pkt, 20m - 13 pkt,
21m - 12 pkt, 22m - 11 pkt, 23m - 10 pkt, 24m - 9 pkt,
25m - 8 pkt, 26m - 7 pkt, 27m - 6 pkt, 28m - 5 pkt,
29m - 4 pkt, 30m - 3 pkt, 31m - 2 pkt, 32m - 1 pkt.


Kary punktowe – zawodnicy mogą otrzymać kary punktowe, które będą odliczane od sumy punktów liczonych do klasyfikacji generalnej

 

15. Klasyfikacja Drużynowa.

 

·         W klasyfikacji generalnej uwzględnia się 6 najlepszych startów drużyny. Trofea sportowe otrzymają 3 najlepsze drużyny.

·         Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.

·         Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.

·         W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do wyścigu.

·         W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, jeżeli wyścig ukończyło minimum trzech zawodników.

·         Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach poszczególnych wyścigów. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji generalnej.

·         Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.

·         Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych trzech zawodników drużyny w/g zdobytych punktów w każdym wyścigu.

·          Klasyfikacja będzie prowadzona wyłącznie w formule Open.

 

16. Nagrody.

 

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej cyklu.

 

W wyścigu mężczyzn za zajęcie od 1 do 8 miejsca Open na dystansie Maraton ( XCM ), Pro ( XCO ) organizator przewiduje nagrody finansowe, na każdym etapie, w wysokości:

1 miejsce – 700 złotych,

2 miejsce – 600 złotych,

3 miejsce – 400 złotych.

4 miejsce – 300 złotych,

5 miejsce – 200 złotych,

6 miejsce – 150 złotych,

7 miejsce – 100 złotych,

8 miejsce – 50 złotych,

 

W wyścigu mężczyzn za zajęcie od 1 do 3 miejsca Open w wyścigu Eliminator XC ( XCE ) organizator przewiduje nagrody finansowe, na każdym etapie, w wysokości:

1 miejsce – 300 złotych,

2 miejsce – 200 złotych,

3 miejsce – 100 złotych.

 

17. Kategorie wiekowe.

 

Dystans Hobby:
 

HKJ Kobiety od 13 do 16 lat
HK1 Kobiety od 17 do 19 lat
HK2 Kobiety od 20 do 29 lat
HK3 Kobiety od 30 do 39 lat
HK4 Kobiety od 40 lat
HMJ Mężczyźni od 13 do 16 lat
HM1 Mężczyźni od 17 do 19 lat
HM2 Mężczyźni od 20 do 29 lat
HM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
HM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
HM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
HM6 Mężczyźni od 60 lat
 

Dystans Półmaraton:
 

PKJ Kobiety od 15 do 17 lat
PK1 Kobiety od 18 do 19 lat
PK2 Kobiety od 20 do 29 lat
PK3 Kobiety od 30 do 39 lat
PK4 Kobiety od 40 lat
PMJ Mężczyźni od 15 do 17 lat
PM1 Mężczyźni od 18 do 19 lat
PM2 Mężczyźni od 20 do 29 lat
PM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
PM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
PM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
PM6 Mężczyźni od 60 lat
 

Dystans Maraton:
 

MKOPEN Kobiety Open od 18 lat 
MM2 ( Cyklosport ) Mężczyźni od 18 do 29 lat
MM3 ( Masters M30 ) Mężczyźni od 30 do 39 lat
MM4 ( Masters M40 ) Mężczyźni od 40 do 49 lat
MM5 ( Masters M50 ) Mężczyźni od 50 do 99 lat
 

Wyścig Mazury MTB Mini Race

 

1.    Mini Race 1 – Chłopcy i Dziewczynki od 1 do 3 lat

2.    Mini Race 2 – Chłopcy i Dziewczynki od 4 do 5 lat

3.    Mini Race 3 – Chłopcy i Dziewczynki od 6 do 8 lat

4.    Mini Race 4 – Chłopcy i Dziewczynki od 9 do 10 lat

5.    Mini Race 5 – Chłopcy i Dziewczynki od 11 do 13 lat

 

 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (Kobiet i Mężczyzn) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących.

 

18. Ruch drogowy.

 

·         Maraton będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.

·         Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

·         Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, stosować się do zasad ruchu ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora.

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

19. Kary.


W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

 

·         Upomnienie.

·         Kara czasowa. 

·         Dyskwalifikacja.

·         Odjęcie punktów z Klasyfikacji Generalnej

·         Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem

 

20. Ochrona środowiska naturalnego.


Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie karami regulaminowymi, z karą dyskwalifikacją włącznie.

 Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

21. Protesty.


Protesty można składać w dniu zawodów do Sędziego Głównego. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

Przyjmowanie protestów możliwe do 15 minut po ukończeniu wyścigu, dotyczy każdego zawodnika. Opłata protestowa wynosi 50 złotych. W razie uznania protestu kwota zostanie zwrócona, w przypadku przegrania protestu opłata protestowa przechodzi na rzecz organizatora.
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email) najpóźniej w ciągu trzech dni po maratonie, którego dotyczą.

 

22. Informacje dodatkowe.

 

·         Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.

·         Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.

·         W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

·         Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Mazury MTB 2017 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.

·         Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej, jeśli impreza została odwołana w dniu zawodów lub przerwana po starcie.

 

 


Adres najbliższego szpitala w poszczególnych lokalizacjach:

 

Mrągowo - Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12,

Giżycko – Szpital Giżycki Sp. Z o.o.  11-500 Giżycko, ul.Warszawska 41,

Węgorzewo – Mazurskie Centrum Zdrowia - Szpital Powiatowy,11-600 Węgorzewo, 3 Maja 17

Mikołajki - Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12,

Gałkowo - SPZOZ Pisz, 12-201 Pisz, Sienkiewicza 2,

Krutyń - Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12,

 

 

23. Postanowienia końcowe.

 

Wyścigi będą zgodnie rozgrywane z przepisami sportowymi PZKol.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w biurze Organizatora).

·         O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

 


Współorganizatorzy

Patroni medialni

Sponsorzy